Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 เม.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 เม.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

02 เม.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า พิธีบวงสรวงบูรณะรูปปั้นเจ้าปู่ขุนศึกสงครามชัย ณ ที่พักสงฆ์ป่าขุนศึก

14 มี.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลบุ่งคล้า ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

27 ก.พ. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการ "เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต สร้างสำนึกไทยไม่โกง" ประจำปีงบประมาณ 2566

20 ก.พ. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

07 ก.พ. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า แข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอหล่มสัก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

17 ม.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า กิจกรรม วันเปิดเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลบุ่งคล้า

12 ม.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า จัดหาวัสดุ สำหรับปรับสภาพที่อยู่อาศัย คนพิการ

22 ธ.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th