Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ส.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26 ก.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

25 มิ.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า กิจกรรมทำบุญตักบาตร และสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

21 มิ.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบุ่งคล้า ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

02 พ.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า คณะบริหาร พร้อมปลัด อบต. และ รองปลัดอบต. เข้าตรวจเยี่ยม อาคารสถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า

25 เม.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566

13 เม.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 เม.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

02 เม.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า พิธีบวงสรวงบูรณะรูปปั้นเจ้าปู่ขุนศึกสงครามชัย ณ ที่พักสงฆ์ป่าขุนศึก

14 มี.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลบุ่งคล้า ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th