Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 มี.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ ศ.2566
19 มี.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
19 มี.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์กรมธนารักษ์ ฯ
11 มี.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า -ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.บุ่งคล้า ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.บุ่งคล้า
01 ก.พ. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ยกย่องชมเชย ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจโครงการฝึกอบรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมมาภิบาล ประจำปี 2567
01 ก.พ. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับขั้นบันได) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
31 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศแจ้งเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2566
29 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567
11 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บุ่งคล้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
02 ม.ค. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับขั้นบันได) ประจำเดือน มกราคม 2567สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : sarabun_6670310@dla.go.th

www.bungkla.go.th