Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 พ.ค. 2566
ถึง
30 มิ.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2566
ถึง
28 มิ.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำคล้าจุดหลังบ้านนางสมภาร สุทธหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
29 พ.ค. 2566
ถึง
29 พ.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่เพื่อใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
29 พ.ค. 2566
ถึง
06 มิ.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่เพื่อใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
26 พ.ค. 2566
ถึง
26 พ.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๑๐๗๒ เพชรบูรณ์ จำนวน ๑ คัน เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2566
ถึง
31 พ.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๑๐๗๒ เพชรบูรณ์ จำนวน ๑ คัน เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2566
ถึง
30 มิ.ย. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2566
ถึง
09 ก.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบ้านอาจารย์ทัศนีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร
24 พ.ค. 2566
ถึง
24 พ.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบ้านอาจารย์ทัศนีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร
22 พ.ค. 2566
ถึง
22 พ.ค. 2566
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดซ่อมแซมท่อประปาตำบล หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th