Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Responsive image
         ด้วยงานสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสัมมาชีพหมู่ที่ 13 บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
         วันที่ 18 มกราคม 2567 นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประธานในพิธีการเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และได้มีการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายกลุ่มและเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก และ
         วันที่ 19 มกราคม 2567 ได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำปลาสัมฟักและแหนมหมู โดยทีมวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
         ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยดี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำปลาส้มฟักและแหนมหมู รวมถึงการออกแบบเครื่องหมายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี และคาดว่าจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตต่อไป
         
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2567