Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ถังน้ำสมัยจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม
Responsive image
  พ.ศ.2485 - พ.ศ.2546  ปลายมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทย โดยมีจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม เป็นนายกรัฐมตรี  ได้วางแผนย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะประเทศอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ  ถูกโจมตีจากการทิ้งระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตร  จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม จึงเล็งเห็นว่าเพชรบูรณ์มีความเหมาะสมเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่  มีภูมิประเทศสวยงาม  เป็นจุดศูนย์กลางประเทศ  จึงได้สร้างเพชรบูรณ์เป็นฐานทัพ เพื่อซ่องสุมกำลังเพื่อรบขับไล่ญี่ปุ่น    หมู่ที่ 5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  เป็นที่ตั้งกระทรวงมหาดไทย  โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ  "ถังน้ำประปา"  ตั้งอยู่หน้าป่าช้า หมู่ที่ 5  สมัยนั้นบรรทุกน้ำจากหนองแส  มาใส่หอถัง เรียกว่า "กองประปา"  เพื่อกรองน้ำให้สะอาดก่อนนำไปใช้อุปโภคบริโภค สำหรับข้าราชการและประชาชน
         
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2564