Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทน
Responsive image
               ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทน บ้านโนนแดง หมู่ที่  13  ตำบลบุ่งคล้า  เป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน   สัมมาชีพต้นแบบ ปีงบประมาณ 2557  โดยการนำของนายประสิทธิ์  ตระการฤทธิ์   อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13  บ้านโนนแดง   เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน มีกิจกรรมให้เข้าศึกษาดูงานหลากหลายที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ต่อยอดสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้   
              สำหรับกิจกรรมที่สามารถขอเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีดังนี้
              1.  เตาอบไม้ให้เป็นถ่านคุณภาพสูง
              2.  เตาเผาขยะขนาดครัวเรือน
              3.  เตาแก๊สจากถ่านไม้ไผ่
              4.  พลังงานจากแสงอาทิตย์
              5.  ตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์
นอกเหนือจากเรื่องพลังงานทดแทน ภายในศูนย์ฯ  ยังสามารถศึกษาดูงานในเรื่องของการเลี้ยงกบ  ปลาในบ่อพลาสติก และมีการเลี้ยงหมู  แพะ  เป็ด  ไก่  มีกิจกรรมที่หลากหลายภายในศูนย์ฯ  หากหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปสนใจเข้าศึกษาดูงานสามารถติดต่อได้ที่   นายประสิทธิ์    ตระการฤทธิ์   เบอร์โทรศัพท์  085-0512492  
         
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2562