Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมการพัฒนาการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
Responsive image
วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วยนายรุจน์ เพชรประทุม กำนันตำบลบุ่งคล้า ได้เข้าร่วมการประชุมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา เพื่อร่วมหารือแนวทางในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคฯ และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และได้เสนอแนวทางในการรับส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาตัว โดยให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเป็นผู้รับส่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า
     
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565