Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
         องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                     "เพราะทุกเสียงของท่าน มีความสำคัญกับเรา"


                              
ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - ... (14 ก.พ. 2566)  
อำเภอหล่มสักได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก (07 ก.พ. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย (01 ก.พ. 2566)  
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื... (01 ก.พ. 2566)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 ลับดับที่ 69 - 120 (27 ม.ค. 2566)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 ลับดับที่ 1 - 68 (27 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.... (27 ม.ค. 2566)
ถึงเวลาที่เราต้องอยู่ร่วมกับโควิด 19 อย่างมีสติ (03 ม.ค. 2566)
การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประ... (28 ต.ค. 2565)
ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง (20 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานการับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.... (17 ต.ค. 2565)
(13 ก.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บุ่งคล้า (05 ก.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (ภาค ข) (30 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล... (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (27 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.บุ่งคล... (22 มิ.ย. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงาน กสทช.ภาค 3 (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565” (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ และยุติธ... (15 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
 

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอาย... (14 มี.ค. 2566)  

โครงการ "เสริมสร้างคุณธรร... (27 ก.พ. 2566)  

โครงการประชาคมเพื่อรับฟัง... (20 ก.พ. 2566)  

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรี... (07 ก.พ. 2566)

กิจกรรม วันเปิดเรียนโรงเร... (17 ม.ค. 2566)

จัดหาวัสดุ สำหรับปรับสภาพ... (12 ม.ค. 2566)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อ... (22 ธ.ค. 2565)

”โครงการส่งเสริมคุณธรรม จ... (15 ธ.ค. 2565)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (09 พ.ย. 2565)

มติที่ประชุมครั้งที่ 4 /2... (13 ก.ย. 2565)

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง... (25 ส.ค. 2565)

ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงาน... (25 ส.ค. 2565)

มอบเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบ... (09 ส.ค. 2565)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (04 ส.ค. 2565)

โครงการปรับปรุงเกรดบดอัด... (02 ส.ค. 2565)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรณีดิ... (08 ก.ค. 2565)

ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือ... (08 ก.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 256... (05 ก.ค. 2565)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ... (28 มิ.ย. 2565)

ร้อยตรีปรีชา วิลัยสูงเนิน... (14 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาต่ออายุสัญญาเว็บไซต์รายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖... (27 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่ออายุสัญญาเว็บไซต์รายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... (27 มี.ค. 2566)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบ... (16 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิ... (16 มี.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่... (14 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที... (14 มี.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ... (10 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายกา... (10 มี.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแบบพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน ๒ รายการ กอง... (08 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแบบพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน ๒ รายการ กอ... (08 มี.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากา... (03 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอาก... (03 มี.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิ... (03 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพ... (03 มี.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กน... (28 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พ... (28 ก.พ. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานข... (27 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน... (27 ก.พ. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในการป... (22 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในการ... (22 ก.พ. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th