Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
         องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                     "เพราะทุกเสียงของท่าน มีความสำคัญกับเรา"


                              
ประชาสัมพันธ์
ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ (27 เม.ย. 2566)  
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566... (01 เม.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (31 มี.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - ... (14 ก.พ. 2566)
อำเภอหล่มสักได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก (07 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย (01 ก.พ. 2566)
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื... (01 ก.พ. 2566)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 ลับดับที่ 69 - 120 (27 ม.ค. 2566)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 ลับดับที่ 1 - 68 (27 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.... (27 ม.ค. 2566)
ถึงเวลาที่เราต้องอยู่ร่วมกับโควิด 19 อย่างมีสติ (03 ม.ค. 2566)
การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประ... (28 ต.ค. 2565)
ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง (20 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานการับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.... (17 ต.ค. 2565)
(13 ก.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บุ่งคล้า (05 ก.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (ภาค ข) (30 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล... (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (27 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.บุ่งคล... (22 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
 

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำ... (13 เม.ย. 2566)  

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำ... (13 เม.ย. 2566)  

พิธีบวงสรวงบูรณะรูปปั้นเจ... (02 เม.ย. 2566)  

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอาย... (14 มี.ค. 2566)

โครงการ "เสริมสร้างคุณธรร... (27 ก.พ. 2566)

โครงการประชาคมเพื่อรับฟัง... (20 ก.พ. 2566)

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรี... (07 ก.พ. 2566)

กิจกรรม วันเปิดเรียนโรงเร... (17 ม.ค. 2566)

จัดหาวัสดุ สำหรับปรับสภาพ... (12 ม.ค. 2566)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อ... (22 ธ.ค. 2565)

”โครงการส่งเสริมคุณธรรม จ... (15 ธ.ค. 2565)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (09 พ.ย. 2565)

มติที่ประชุมครั้งที่ 4 /2... (13 ก.ย. 2565)

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง... (25 ส.ค. 2565)

ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงาน... (25 ส.ค. 2565)

มอบเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบ... (09 ส.ค. 2565)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (04 ส.ค. 2565)

โครงการปรับปรุงเกรดบดอัด... (02 ส.ค. 2565)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรณีดิ... (08 ก.ค. 2565)

ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือ... (08 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา... (31 พ.ค. 2566)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องพ่นหมอกคว... (29 พ.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องพ่นหมอกค... (29 พ.ค. 2566)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกค... (29 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒน... (26 พ.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน... (26 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีย... (26 พ.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบ้านอาจารย์ทัศนีย์ หมู... (25 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบ้านอาจารย์ทัศนีย์ หม... (24 พ.ค. 2566)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ... (22 พ.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติง... (22 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ... (22 พ.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขุดซ่อมแซมท่อประปาตำบล หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเ... (22 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดซ่อมแซมท่อประปาตำบล หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำ... (22 พ.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา... (19 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒน... (19 พ.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81... (18 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8... (18 พ.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ใน... (18 พ.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ใ... (18 พ.ค. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th