Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ประชาสัมพันธ์
(13 ก.ย. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บุ่งคล้า (05 ก.ค. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (ภาค ข) (30 มิ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล... (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (27 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.บุ่งคล... (22 มิ.ย. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงาน กสทช.ภาค 3 (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565” (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ และยุติธ... (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุม APPF ครั้งที่ 30 (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป... (02 มิ.ย. 2565)
ทีมปฏิบัติการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญ... (26 พ.ค. 2565)
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่... (26 พ.ค. 2565)
คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565 (11 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (11 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (06 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์) (02 พ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไ... (11 เม.ย. 2565)
ผู้รับเบี้ยยังชีพ ย้ายภูมิลำเนา (22 มี.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1/2565 (09 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มติที่ประชุมครั้งที่ 4 /2... (13 ก.ย. 2565)  

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง... (25 ส.ค. 2565)  

ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงาน... (25 ส.ค. 2565)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (04 ส.ค. 2565)

โครงการปรับปรุงเกรดบดอัด... (02 ส.ค. 2565)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรณีดิ... (08 ก.ค. 2565)

ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือ... (08 ก.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 256... (05 ก.ค. 2565)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ... (28 มิ.ย. 2565)

ร้อยตรีปรีชา วิลัยสูงเนิน... (14 มิ.ย. 2565)

ทีมปฏิบัติการดำเนินงานขจั... (27 พ.ค. 2565)

มอบเงินให้ความช่วยเหลือผู... (26 พ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (03 พ.ค. 2565)

กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำ... (22 เม.ย. 2565)

ประชุม คณะกรรมการยกร่างข้... (21 เม.ย. 2565)

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (20 เม.ย. 2565)

ประชุม คณะกรรมการกองทุนสว... (12 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (31 มี.ค. 2565)

การชี้แนวเขตที่สาธารณประโ... (30 มี.ค. 2565)

การประชุมการพัฒนาการบริหา... (18 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม... (21 ก.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเปิดทางน้ำและขุดเศษสวะสายคลองชะเอม หมู่ที่ ๔ ต... (14 ก.ย. 2565)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขุดเปิดทางน้ำและขุดเศษสวะสายคลองชะเอม หมู่ที่ ๔ ตำ... (14 ก.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุ... (12 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค... (08 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปรับสภ... (08 ก.ย. 2565)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิ... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพ... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลั... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนัก... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในก... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในศู... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ... (06 ก.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสถิตย์ โปรยขุดทด ห... (05 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า จำนวน 1... (01 ก.ย. 2565)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยหนองหอย พร้อมดาด คสล.โดยทำการ... (01 ก.ย. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนก... (31 ส.ค. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th