Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
ยื่นคำร้องช่วยเหลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
         องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                     "เพราะทุกเสียงของท่าน มีความสำคัญกับเรา"


                              
ประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 ลับดับที่ 69 - 120 (27 ม.ค. 2566)  
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 ลับดับที่ 1 - 68 (27 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.... (27 ม.ค. 2566)  
ถึงเวลาที่เราต้องอยู่ร่วมกับโควิด 19 อย่างมีสติ (03 ม.ค. 2566)
การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประ... (28 ต.ค. 2565)
ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง (20 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานการับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.... (17 ต.ค. 2565)
(13 ก.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บุ่งคล้า (05 ก.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (ภาค ข) (30 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล... (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (27 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.บุ่งคล... (22 มิ.ย. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงาน กสทช.ภาค 3 (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565” (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ และยุติธ... (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุม APPF ครั้งที่ 30 (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป... (02 มิ.ย. 2565)
ทีมปฏิบัติการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญ... (26 พ.ค. 2565)
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่... (26 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
 

กิจกรรม วันเปิดเรียนโรงเร... (17 ม.ค. 2566)  

จัดหาวัสดุ สำหรับปรับสภาพ... (12 ม.ค. 2566)  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อ... (22 ธ.ค. 2565)  

”โครงการส่งเสริมคุณธรรม จ... (15 ธ.ค. 2565)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (09 พ.ย. 2565)

มติที่ประชุมครั้งที่ 4 /2... (13 ก.ย. 2565)

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง... (25 ส.ค. 2565)

ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงาน... (25 ส.ค. 2565)

มอบเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบ... (09 ส.ค. 2565)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (04 ส.ค. 2565)

โครงการปรับปรุงเกรดบดอัด... (02 ส.ค. 2565)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรณีดิ... (08 ก.ค. 2565)

ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือ... (08 ก.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 256... (05 ก.ค. 2565)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ... (28 มิ.ย. 2565)

ร้อยตรีปรีชา วิลัยสูงเนิน... (14 มิ.ย. 2565)

ทีมปฏิบัติการดำเนินงานขจั... (27 พ.ค. 2565)

มอบเงินให้ความช่วยเหลือผู... (26 พ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (03 พ.ค. 2565)

กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำ... (22 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (26 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บ... (24 ม.ค. 2566)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บร... (24 ม.ค. 2566)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานสำ... (24 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานส... (24 ม.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานใ... (19 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน... (19 ม.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติง... (16 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติง... (16 ม.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน... (12 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงา... (12 ม.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานด้านกิ... (12 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานด้านก... (12 ม.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการ... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านกา... (09 ม.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่า... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่... (09 ม.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพิ... (06 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ เฉพาะภายในครัวเรือน ไม่มีขยะสารพ... (06 ม.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุที่ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิ... (06 ม.ค. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
Bungkla Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th